KoronaSzwedzka.pl

Jak najlepiej przesłać pieniądze do Szwecji?

Pomiędzy Polską i Szwecją codziennie przepływa stosunkowo dużo przelewów bankowych i coraz więcej takich pozabankowych operacji. Ma to związek między innymi z kontaktami handlowymi. Warto wiedzieć, że handel ze Szwecją generuje 2,9% naszego eksportu oraz 1,7% importu. Kraj położony po drugiej stronie Bałtyku to ważniejszy partner handlowy dla Polski niż na przykład Ukraina, Słowacja, Węgry albo Hiszpania. Można oczekiwać, że w następnych latach polsko – szwedzka wymiana handlowa nadal będzie się rozwijać, co dodatkowo zwiększy zainteresowanie przelewami. Na kwoty przesyłane pomiędzy Polską i Szwecją pozytywnie wpływa również emigracja Polaków. Warto wspomnieć, że na terenie Szwecji obecnie mieszka około 100 000 naszych rodaków. Niezależnie od okoliczności przelewu do Szwecji, taką operację płatniczą można wykonać poprzez europejski system SEPA. Warto wiedzieć, że pozabankowi operatorzy płatniczy mają tańszą ofertę przelewów SEPA niż banki i dodatkowo mogą zaoferować bardziej korzystne dla klienta kursy wymiany EUR/PLN oraz SEK/PLN. Takie wnioski potwierdza nasza analiza.    

Nie każdy prywatny przelew SEPA do Szwecji kosztuje 5,00 zł …

Na wstępie warto przypomnieć, że Szwedzi podobnie jak np. Duńczycy oraz Norwegowie nie chcą się rozstać z krajową walutą. To pozwala przypuszczać, że szwedzka korona jeszcze przez długi czas pozostanie legalnym środkiem płatniczym w Kraju Trzech Koron. Opisywana sytuacja nie oznacza dodatkowych utrudnień dla Polaków, bo nasz kraj również nie spieszy się do przyjęcia europejskiej waluty. Mimo dalszego posiadania narodowych walut, zarówno Polska jak i Szwecja należy do systemu płatniczego SEPA (SEPA – Jednolity Obszar Płatności w Euro). Trzeba jednak mieć świadomość, że tanie i względnie szybkie przelewy europejskie (SEPA) wysyłane do Szwecji wymagają tego, aby ich odbiorca posiadał rachunek rozliczeniowy w euro. Brak takiego konta spowoduje automatyczne przeliczenie środków nadesłanych z Polski po niekorzystnym kursie bankowym (np. z EUR na SEK) i spadek wartości wpłaty.

Dowiedz się więcej o ważnych kwestiach dotyczących przelewów SEPA >

ZWRÓĆ UWAGĘ: Przed wysłaniem przelewu SEPA do Szwecji, warto się upewnić, czy odbiorca takiej wpłaty posiada odpowiednie konto w europejskiej walucie. Dzięki temu unikniemy ewentualnych nieporozumień i pretensji.  

Polacy wykonują „eurowe” przelewy do Szwecji w systemie SEPA nie tylko dlatego, że takie operacje są znacznie tańsze od rozliczeń wykonywanych poprzez system SWIFT. Kluczowe znaczenie ma również praktyczny brak w ofercie banków tanich kont walutowych dla konsumentów z koroną szwedzką jako walutą rozliczeniową. Rachunek rozliczany w koronach szwedzkich bez comiesięcznych opłat, aktualnie oferuje tylko Idea Bank. Warto zwrócić uwagę, że wspomniany bank wyróżnia się też niską jednorazową opłatą za przelewy SEPA (3,99 zł) i możliwością wykonania dwóch takich przelewów za darmo w każdym miesiącu (patrz poniższa tabela). Lepiej niż przeciętnie przedstawia się również oferta mniej popularnego Nest Banku, który za przelew SEPA do Szwecji zainkasuje 1,00 EUR. Więcej niż standardowe 5,00 zł za taki przelew pobiera BZ WBK (8,00 zł), PKO BP (8,00 zł), Pekao (9,90 zł) oraz Raiffeisen Polbank (10,00 zł dla przelewów ponad 50 000 euro). Na opłaty za odebrane przelewy SEPA (każdorazowo 5,00 zł), muszą natomiast uważać posiadacze prywatnych kont walutowych z BZ WBK oraz PKO BP.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Nie wszystkie banki pobierają standardową rynkową stawkę (5,00 zł) za jeden przelew SEPA do Szwecji. Więcej żąda między innymi BZ WBK, PKO BP oraz Pekao. Posiadacze prywatnych kont walutowych z PKO BP i BZ WBK muszą dodatkowo uważać na opłaty za przyjęcie przelewu SEPA.     

Porównanie kosztu przelewów SEPA do Szwecji wykonywanych z rachunków walutowych w wiodących krajowych bankach (konta walutowe dla konsumentów) 
Nazwa banku

Nazwa rachunku walutowego

Koszt przelewu SEPA w systemie bankowości internetowej Przykładowe koszty przelewu SEPA o równowartości 5000 zł
Alior Bank

Konto walutowe

5,00 zł 5,00 zł
BZ WBK

Konto24 walutowe

8,00 zł 8,00 zł
Idea Bank

Konto WALUTOWE

3,99 zł (0,00 zł za pierwsze dwa przelewy miesięcznie) 0,00 zł/3,99 zł
ING Bank Śląski

Rachunek walutowy

5,00 zł 5,00 zł
mBank

eMAX walutowy

5,00 zł 5,00 zł
Millennium Bank

Konto Walutowe

5,00 zł 5,00 zł
Nest Bank

Nest Konto Waluta)

1,00 EUR 1,00 EUR
Pekao S.A.

Eurokonto Walutowe

9,90 zł 9,90 zł
PKO BP

Konto Walutowe

8,00 zł 8,00 zł
Raiffeisen Polbank

Konto Walutowe

5,00 zł (do 50 000 EUR),

10,00 zł (od 50 000 EUR)

5,00 zł

Źródło: opracowanie Kurencja.com na podstawie tabel opłat i prowizji banków (dane na dzień 31 maj 2018 r.)

Firmowe przelewy SEPA do Szwecji nie są tańsze niż prywatne

Przelewy SEPA (m.in. do Szwecji) to rozwiązanie, z którego szczególnie często korzystają firmy. Nasza analiza pokazuje jednak, że mali przedsiębiorcy nie mogą liczyć na preferencyjne warunki takich zleceń płatniczych (patrz druga tabela). Podobnie jak w przypadku kont walutowych dla osób prywatnych, tylko Idea Bank oraz Nest Bank pobiera za przelew SEPA opłatę znacznie mniejszą niż 5,00 zł. Obydwa te banki ustaliły identyczne koszty przelewów SEPA dla osób prywatnych i firm. Na drugim biegunie pod względem cen przelewów SEPA (m.in. do Szwecji), lokuje się Millennium Bank. Wspomniana instytucja pobiera za przelew europejski następujące opłaty od małych firm:

Podane powyżej stawki są oczywiście skrajnie niekorzystne dla przedsiębiorców. Wysokie koszty bankowego przelewu do Szwecji mogą się pojawić również wtedy, gdy osoba fizyczna lub firma wyśle pieniądze w ramach operacji nie spełniającej wymogów systemu SEPA. Te wymogi są następujące:

Warto również upewnić się, czy bank adresata przelewu uczestniczy w systemie SEPA. Niespełnienie jednego ze wspomnianych wymogów, będzie skutkowało np. naliczeniem tak wysokiej opłaty jak za przelew SWIFT. Kolejną kosztową pułapką mogą być opłaty za przyjmowanie przelewów SEPA wpływających na rachunek firmowy. Podobnie jak w przypadku walutowych ROR-ów dla konsumentów, takie opłaty stosuje PKO BP oraz BZ WBK.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Firmy wysyłające transfery SEPA (m.in. do Szwecji), tak samo jak konsumenci muszą uważać na wymogi związane z przelewami europejskimi. Niespełnienie tych wymagań, może skutkować naliczeniem kilka razy wyższej opłaty (takiej jak za przelew SWIFT).

Dowiedz się więcej o różnicach między przelewami SEPA i SWIFT >

Porównanie kosztu przelewów SEPA do Szwecji wykonywanych z rachunków walutowych w wiodących krajowych bankach (konta walutowe dla przedsiębiorców) 
Nazwa banku

Nazwa rachunku walutowego

Koszt przelewu SEPA w systemie bankowości internetowej Przykładowe koszty przelewu SEPA o równowartości 10 000 zł
Alior Bank

Rachunek Partner

5,00 zł 5,00 zł
BZ WBK

Konto walutowe

 

10,00 zł 10,00 zł
Idea Bank

Konto WALUTOWE

3,99 zł (0,00 zł za pierwsze dwa przelewy miesięcznie) 0,00 zł/3,99 zł
ING Bank Śląski

Konto Walutowe dla firmy

5,00 zł 5,00 zł
mBank

mBiznes konto walutowe

5,00 zł 5,00 zł
Millennium Bank

Rachunek Biznes w walucie obcej

do kwoty 250 EUR – 9,50 PLN

od 250,01 do 2000 EUR – 18 PLN

od 2000,01 do 12 500 EUR – 30 PLN

od 12 500,01 EUR – 0,20% min. 25 PLN max. 200 PLN

30,00 zł
Nest Bank

BIZnest Konto Waluta

1,00 EUR 1,00 EUR
Pekao S.A.

Pakiet Mój Biznes Walutowy

4,99 zł 4,99 zł
PKO BP

Pakiet Biznes Waluta

 

5,00 zł 5,00 zł
Raiffeisen Polbank

Pakiet Walutowy

 

5,00 zł (do 50 000 EUR),

25,00 zł (od 50 000 EUR)

5,00 zł

Źródło: opracowanie Kurencja.com na podstawie tabel opłat i prowizji banków (dane na dzień 31 maj 2018 r.)

Poza bankiem korzystniej kupimy walutę potrzebną do przelewu

W nawiązaniu do oferty „szwedzkich” przelewów dla klientów banków, warto przyjrzeć się propozycjom pozabankowych operatorów płatniczych (patrz poniższa tabela). Takie serwisy dość często korzystają z systemu SEPA, ale mogą zaoferować niższe opłaty za przelewy europejskie niż większość krajowych banków (tzn. mniejsze niż 5,00 zł). Przykład stanowią oferty:

Możliwość zaoszczędzenia kilku złotych (względem oferty bankowej) na każdym przelewie wykonywanym przy pomocy wspomnianych serwisów, będzie miała szczególne znaczenie dla osób lub firm zlecających wiele takich operacji płatniczych w ciągu miesiąca. Z punktu widzenia większości klientów wykonujących przelew do Szwecji, ważniejsza jest kwestia kursów walutowych stosowanych przy zakupie waluty potrzebnej do transferu (EUR lub SEK). W przypadku krajowych banków, takie stawki kursowe nie są atrakcyjne. Średni koszt zakupu 1 korony szwedzkiej w dniu 31 maja 2018 r. wyniósł 0,4341 zł. Analogiczna uśredniona stawka dotycząca euro, pod koniec maja 2018 r. oscylowała na poziomie 4,4626 zł. Analizowane serwisy pozabankowe, mogły natomiast zaoferować następujące kursy zakupu:

Warto zwrócić uwagę, że klienci Kantoru Walutowego Alior Banku oraz InternetowyKantor.pl mogą kupić zarówno koronę szwedzką jak i euro. Z kolei portale TransferGO oraz CurrencyFair wysyłają pieniądze do Szwecji tylko w postaci SEK. O możliwości przekazania środków w szwedzkiej walucie, na pewno powinny wiedzieć osoby, których kontrahent lub krewny nie ma konta w euro.

Wróćmy jednak do kursów zakupu walut. Proste obliczenia wskazują, że osoba kupująca 3000 EUR w Walutomacie, zaoszczędzi 469,20 zł względem przeciętnej oferty banków. W przypadku zakupu 30 000 koron szwedzkich poprzez TransferGO, analogiczna oszczędność wyniesie 348,00 zł. Z pewnością nie są to kwoty, które może zlekceważyć nawet osoba wykonująca przelew o dużej wartości.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W przypadku przelewów do Szwecji, oferta operatorów pozabankowych ma dwie zalety. Po pierwsze, można więcej zaoszczędzić dzięki korzystnym kursom walut. Po drugie, pozabankowe przelewy na ogół cechują się stałą opłatą (niezależną od wartości operacji).

Zobacz, jakie są obecnie promocje dla osób przesyłających za granicę walutę euro (w tym również do Szwecji) >

Transfery do Szwecji wykonywane z Polski: porównanie oferty popularnych operatorów płatniczych                                           
Nazwa operatora płatniczego lub jego serwisu                               ↓ Koszty przesłania pieniędzy z Polski do Szwecji (poza kosztami wynikającymi z kursu wymiany środków) Dodatkowe informacje
Amronet/   PlusKantor.pl/ GieldaWalut.com przelew w EUR: 5,00 zł (czas realizacji przelewu: kolejny dzień roboczy) Przelew w EUR z czasem realizacji do 90 minut kosztuje 220 zł. Graniczna godzina wysyłki przelewu ekspresowego to 13:45.
CurrencyFair przelew w EUR: 3,00 EUR (czas realizacji: 1 – 2 dni robocze), przelew w SEK: 30 SEK (czas realizacji: 1 – 2 dni robocze) Przy wymianie waluty, klient płaci dodatkową prowizję: wymiana społecznościowa – 0,25% – 0,30% wartości wymiany, wymiana kantorowa – 0,40% – 0,60% wartości wymiany.
FerPay przelew w EUR: 5,00 zł (czas realizacji: 2 dni robocze) Firma FerPay oferuje pierwszy przelew za darmo. Limit wartości jednego przelewu w EUR to 200 000 zł.
Global Transfer przelew zwykły w EUR (czas realizacji – 1 dzień roboczy): 3,00 zł, przelew ekspresowy w EUR (czas realizacji – ten sam dzień roboczy): 20,00 zł Podane obok opłaty (3 zł/20 zł), dotyczą przelewów w opcji kosztowej SHA. Stawka dla opcji kosztowej OUR to 63 zł (przelew zwykły) lub 80 zł (przelew ekspresowy). Graniczna godzina wysyłki przelewu walutowego to 13:30.
InternetowyKantor.pl przelew zwykły w EUR (czas realizacji – 1 lub 2 dni robocze): 5,00 zł, przelew ekspresowy w EUR (czas realizacji – 1 dzień roboczy): 20,00 zł Podane obok opłaty (5 zł/20 zł), dotyczą przelewów w opcji kosztowej SHA. Możliwe jest też wysłanie przelewu w SEK z czasem realizacji 1 – 2 dni robocze. Jego koszt to 20 zł (opcja SHA) lub 80 zł (opcja OUR).
Kantor Walutowy   Alior Banku opłata standardowa za przelew w EUR z czasem realizacji 2 dni robocze – 5,00 zł lub 0,00 zł (w ramach limitu bezpłatnych przelewów) Indywidualny limit dotyczący liczby bezpłatnych przelewów, zależy od wartości wymiany walut przez danego klienta. Możliwe jest też wysłanie przelewu w SEK z opłatą 30,00 zł lub 0,00 zł (w ramach limitu).
Kantor.pl przelew w EUR: 3,00 zł (czas realizacji: 1 – 2 dni robocze) Opłata za przelew EUR w opcji kosztowej OUR wynosi 60 zł.
TOPkantor przelew w EUR: 3,00 zł (czas realizacji: 1 – 2 dni robocze) Opłata za przelew EUR w opcji kosztowej OUR wynosi 60 zł + 0,05% wartości przelewu (min. 5 zł).
TopFX przelew zwykły w EUR (czas realizacji – 1 dzień roboczy): 3,00 zł, przelew ekspresowy w EUR (czas realizacji – od 15 min do 2 h): 20,00 zł Podane obok opłaty (3 zł/20 zł), dotyczą przelewów w opcji kosztowej SHA. Stawka dla opcji kosztowej OUR to 63 zł (przelew zwykły) lub 80 zł (przelew ekspresowy). Graniczna godzina wysyłki przelewu walutowego to 13:30.
TransferGO przelew w SEK: 9,00 zł (czas realizacji: następny dzień roboczy do 19:30) Marża dotycząca przewalutowania wynosi 0,4% – 2,2%. Przelew do Szwecji jest wykonywany tylko w koronach szwedzkich.
Walutomat.pl przelew w EUR: 4,00 zł (czas realizacji: następny dzień roboczy)

Źródło: opracowanie Kurencja.com na podstawie stron internetowych porównywanych serwisów (dane na dzień 31 maj 2018 r.)

Przelew ze Szwecji do Polski też można wykonać poza bankiem

Warto zdawać sobie sprawę, że wielu Polaków mieszkających w Szwecji, może być zainteresowanych przelewem w odwrotnym kierunku niż wcześniej omawiany (tzn. ze Szwecji do Polski). Taką operację można wykonać nie tylko poprzez jeden ze szwedzkich banków. Do wyboru pozostaje również oferta TransferGO. Wspomniany operator wysyła z Kraju Trzech Koron środki w złotym. Dzięki temu odbiorca przelewu mieszkający na terenie Polski, nie musi posiadać konta rozliczanego w EUR lub SEK. Podstawowy przelew ze Szwecji do Polski realizowany za pośrednictwem TransferGO kosztuje 9,99 korony szwedzkiej (ok. 4 zł) i zostaje zrealizowany następnego dnia roboczego. Do wyboru jest również przelew ekspresowy do Polski z kosztem 29,99 korony szwedzkiej (ok. 12 zł) realizowany w tym samym dniu roboczym. Warto dodać, że TransferGO w dni robocze oferuje również przelewy błyskawiczne do Polski (w godzinach 6:30 GMT – 15:00 GMT) oraz przelewy „na dziś” (0:00 GMT – 15:30 GMT).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Ciekawą ofertę przelewów ze Szwecji do Polski, posiada np. serwis TransferGO. Jego klienci za około 4 zł prześlą złotówki do Polski. Czas realizacji podstawowego przelewu z TransferGO to następny dzień roboczy (podobnie jak w przypadku przelewu SEPA).

Przeczytaj więcej na Kurencja.com o zaletach portalu TransferGO >

W Szwecji dość łatwo zapłacimy przy pomocy kryptowalut

W ramach podsumowania warto wspomnieć o jeszcze jednej formie płatności, którą można wykorzystać do opłacenia pewnych zobowiązań na terenie Szwecji. Mowa o płatnościach wykonywanych przy pomocy Bitcoina oraz innych kryptowalut. Taki wariant staje się popularny, bo we Szwecji coraz więcej osób oraz firm akceptuje płatności kryptowalutowe. Taka sytuacja jest związana z faktem, że Szwecja zawsze przodowała w zakresie nowoczesnych rozwiązań dotyczących płatności. Od niedawna dyskutowana jest możliwość stworzenia kryptowalutowej alternatywy dla korony, która byłaby kontrolowana przez szwedzki bank centralny. To są jednak dość odległe plany, a na razie w Szwecji coraz większą popularność zyskują konwencjonalne kryptowaluty.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Niektórzy odbiorcy przelewów ze Szwecji, mogą akceptować płatności wykonane przy pomocy kryptowalut. Szwedzi są znani z zamiłowania do nowoczesnych form rozliczeń (zobacz np. tamtejszy system płatności Swish).   

Dowiedz się więcej o tym, które kryptowaluty są najlepsze do przelewów >

 

 

Exit mobile version