Co warto zobaczyć w Szwecji, czego spróbować i co stamtąd przywieźć

Szwecja to kraj, który w Polsce kojarzy się między innymi z wysokim poziomem życia, dbałością o środowisko naturalne, hojną pomocą socjalną oraz liberalną polityką migracyjną. Królestwo Szwecji coraz częściej jest postrzegane również jako atrakcyjny cel turystyczny. Do odwiedzenia tego kraju zachęca np. jego geograficzna bliskość. Nie można również zapomnieć o licznych zabytkach, które są świadectwem bogatej historii Szwecji oraz jej mocarstwowej pozycji w dawnych czasach (między innymi w XVII wieku). Atutem turystycznym Królestwa Szwecji jest też jego dzika i bardzo dobrze zachowana przyroda. Osoba przybywająca na teren północnego sąsiada Polski (graniczącego z naszym krajem poprzez Bałtyk), powinna posiadać pewną wiedzę dotyczącą nie tylko atrakcji turystycznych. Równie ważne są praktyczne informacje na temat lokalnych przepisów (w tym również drogowych) oraz sposobów płatności. Nasz turystyczny opis zaczniemy od właśnie takich praktycznych wiadomości i ogólnej charakterystyki geograficznej Szwecji.

Wymień, prześlij korony szwedzkie

Ogólne informacje o Szwecji

Szwecję z całą pewnością możemy zaliczyć do krajów skandynawskich. To państwo położone w Północnej Europie, prezentuje wszystkie typowe cechy, które są kojarzone ze Skandynawią (m.in. rozbudowaną politykę socjalną, wysoki poziom życia i dbałość o środowisko naturalne). Warto zdawać sobie sprawę, że przez wieki szwedzka kultura mocno oddziaływała na wiele innych krajów położonych w basenie Morza Bałtyckiego. Mowa o Norwegii, Finlandii, Estonii oraz Łotwie.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Ślady szwedzkich wpływów cywilizacyjnych i kulturowych znajdziemy w całej północnej części Morza Bałtyckiego.

Szwecja obecnie jest królestwem o wiele mniejszym niż w czasach swojej historycznej potęgi. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że ten kraj pod względem powierzchni znacząco przewyższa Polskę. Obszar Szwecji liczy sobie około 450 000 kilometrów kwadratowych i jest o 44% większy od analogicznego wyniku dotyczącego Polski. Ojczyzna Wikingów to zdecydowanie największy kraj Europy Północnej. Prawie jedna piąta jego terytorium znajduje się poza kołem podbiegunowym. Ze względu na charakterystyczny wydłużony kształt, Szwecja jest krajem bardzo „długim” – odległość pomiędzy skrajnymi punktami na północy i południu wynosi prawie 1600 kilometrów. Inną ciekawą cechą opisywanego kraju jest jego „stara” budowa geologiczna i obfitość rud metali.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Szwecja obok Norwegii to jeden z najdłuższych krajów Europy. Jej rozpiętość południkowa jest ponad dwa razy większa niż w przypadku Polski.

Osoba podróżująca po Szwecji, zobaczy przede wszystkim wyżyny. Ze względu na przewagę takiej formy ukształtowania terenu, średnia wysokość szwedzkiego terytorium wynosi około 280 metrów nad poziomem morza i znacznie przewyższa wynik dotyczący Polski (ok. 170 metrów nad poziomem morza). Ze względu na specyficzną budowę geologiczną, w Szwecji jest niewiele terenów położonych powyżej 1000 metrów nad poziomem morza (m.n.p.m). Bardzo stare Góry Skandynawskie nie imponują wysokością, a ich najwyższy szczyt leżący na terenie Szwecji (Kebnekaise) liczy sobie 2111 m.n.p.m. Nizinna południowa część Szwecji, w której występują najlepsze warunki do osadnictwa (Götaland), odgrywa znacznie ważniejszą rolę gospodarczą niż część środkowa (wyżynno – nizinny obszar Svealand) oraz część północna (wyżynno – górzysty Norrland). W całej Szwecji znajdziemy widoczne ślady działalności lądolodu (np. jeziora polodowcowe). Inną charakterystyczną cechą opisywanego kraju jest jeden z najwyższych w Europie udział lasów sięgający aż 70%.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Szwecja to kraj wyżynny, w którym nie znajdziemy bardzo wysokich gór. Południowa część tego państwa obfitująca w niziny (Götaland), jest zamieszkana przez największą liczbę obywateli.

Spore zróżnicowanie warunków osadniczych, skutkuje również bardzo dużymi różnicami lokalnej gęstości zaludnienia. W skali całej Szwecji, na 1 kilometr kwadratowy przypadają zaledwie 22 osoby. Jest to wynik sześciokrotnie niższy od wartości notowanej dla Polski. Niemal połowa z około 10 milionów mieszkańców Szwecji, zasiedla południowy obszar Götaland. Na tym nizinnym terenie, panuje klimat umiarkowany morski. Cechuje się on łagodniejszymi zimami, niż mogłaby to sugerować szerokość geograficzna oraz niezbyt upalnym latem. W centralnej Szwecji, na obszarze której znajduje się m.in. Sztokholm, panuje już klimat kontynentalny wilgotny (z wpływami morskimi widocznymi bliżej wybrzeża). Charakterystyczną cechą tego klimatu jest duża różnica (amplituda) pomiędzy temperaturami letnimi oraz zimowymi. Średnia temperatura każdego miesiąca w Svealand zwykle jest o kilka stopni Celsjusza niższa od wartości notowanych na południu kraju. Problemem bywają dość obfite opady śniegu związane z bliskością morza. W centralnej części Królestwa Szwecji, oprócz lasów mieszanych można już zobaczyć tajgę.

Tylko w północnej części Szwecji, aura może stanowić prawdziwe wyzwanie dla gości z Polski. Oprócz takich zjawisk jak dzień polarny oraz noc polarna (występujących na północ od koła podbiegunowego), problemem są niskie przeciętne temperatury w miesiącach zimowych (sięgające minus 20 stopni Celsjusza). Natomiast w czasie krótkiego subpolarnego lata, średnie dobowe temperatury oscylują na poziomie kilkunastu stopni. Ogólnie rzecz biorąc, Szwecja jest krajem, w którym rzadko występuje problem upałów. Nawet w południowej części, letnie temperatury na ogół nie przekraczają 25 stopni powyżej zera.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Tylko w północnej i rzadko zasiedlonej części Szwecji (Norrland), zimowa pogoda jest bardzo ekstremalna. Podczas zimowych wypraw na teren Norrlandu, trzeba się przygotować na mrozy znacznie większe niż 20 stopni poniżej zera.

Specyficzne warunki geograficzne skutkujące m.in. trudnościami z rozwojem rolnictwa, przez wieki wpływały na kulturę oraz zwyczaje Szwedów. Ta grupa etniczna obecnie stanowi około 80% mieszkańców Szwecji. Największą grupą etniczną poza Szwedami pozostają Syryjczycy. Ich liczbę szacuje się na mniej więcej 170 000. Podobna jest populacja osób pochodzących z terenu byłej Jugosławii. Czwartą największą grupą etniczną w Szwecji wciąż pozostają Finowie (ok. 150 000). Znacząca jest także liczba Irakijczyków (ok. 140 000), Polaków (ok. 90 000), Irańczyków (ok. 75 000) oraz Somalijczyków (ok. 65 000). Nasi rodacy dość często przebywają na terenie Szwecji w związku z pracą zarobkową. Warto wspomnieć, że aż jedna czwarta mieszkańców Szwecji posiada imigranckie korzenie. Mowa o osobach urodzonych za granicą albo posiadających oboje rodziców urodzonych poza Szwecją. Po uwzględnieniu osób posiadających przynajmniej jednego rodzica obcego pochodzenia, analogiczny wynik wzrasta do 33%.

Ciekawie przedstawia się też podział szwedzkiego społeczeństwa pod względem wyznawanej religii. Około 60% mieszkańców Szwecji należy do tamtejszego kościoła luterańskiego. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że etniczni Szwedzi na ogół przywiązują niewielką rolę do kwestii religijnych. Poza praktykującymi protestantami (stanowiącymi ok. 10% – 15% populacji), do większych grup religijnych można zaliczyć katolików (ok. 4%), prawosławnych (ok. 3%) oraz muzułmanów (ok. 3% – 6%).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Udział mieszkańców Szwecji posiadających imigranckie korzenie, obecnie jest szacowany na 25% – 33%. Można oczekiwać, że ten wynik będzie nadal rósł.

W ramach podsumowania ogólnego opisu Szwecji warto wspomnieć, że mimo kłopotów z integracją wielu imigrantów, nadal jest to jeden z krajów o najwyższej jakości życia na świecie. Ciekawą cechą Szwecji wydaje się jej ustrój polityczny. Królestwo Szwecji to monarchia konstytucyjna (podobnie jak np. Dania), w przypadku której rola króla ogranicza się tylko do kwestii reprezentacyjnych. Wbrew wielowiekowej tradycji, szwedzki król nie jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Decydująca rola w systemie politycznym należy do rządu i  jednoizbowego parlamentu (Riksdagu) liczącego sobie 349 członków.

Szwecja jest członkiem licznych organizacji międzynarodowych, do których można zaliczyć m.in. Unię Europejską (od 1995 r.), ONZ (od 1946 r.) oraz OECD (od 1961 r.). Pomimo pozytywnego stosunku do integracji europejskiej, Szwedzi nie zdecydowali się na porzucenie krajowej waluty. Co więcej, korona szwedzka (SEK) wciąż nie weszła do systemu kursowego ERM II. O sceptycyzmie Szwedów wobec euro świadczyły między innymi wyniki referendum z 2003 roku. Aktualne wyniki sondaży wskazują, że przyjęcie euro przez Szwecję, nadal pozostaje odległą perspektywą.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Wraz z upływem czasu, nie słabnie opór Szwedów wobec unijnej waluty. W 2017 r. aż 62% respondentów z badania Eurobarometru, nie chciało przyjęcia euro.

Wymień, prześlij korony szwedzkie

Informacje prawne dla wszystkich turystów wybierających się do Szwecji

W ramach informacji prawnych dla wszystkich turystów, warto najpierw wspomnieć o zasadach wjazdu na teren Szwecji i pobytu w tym kraju. Z uwagi na przynależność Szwecji do Unii Europejskiej oraz Strefy Schengen, Polacy nie muszą obawiać się kłopotów z wjazdem. Polscy turyści będą potrzebowali tylko dowodu tożsamości z aktualnym zdjęciem (dowodu osobistego lub paszportu). O taki dowód tożsamości, trzeba zadbać również w przypadku osób małoletnich. Na podstawie dowodu osobistego lub paszportu, Polak może przebywać w Królestwie Szwecji przez trzy kolejne miesiące (90 dni). Obecnie nie jest już wymagane wykonywanie obowiązków meldunkowych w czasie takiego turystycznego pobytu.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Dowód osobisty lub paszport uprawnia Polaka do wjazdu na teren Szwecji i przebywania w tym kraju przez kolejne 90 dni (bez konieczności meldunku).

W nawiązaniu do ogólnych informacji prawnych, warto wspomnieć o podwyższonym zagrożeniu terrorystycznym, które występuje w Szwecji. Osoba przebywająca na terenie tego kraju, powinna stosować się do wszelkich komunikatów i zaleceń władz dotyczących bezpieczeństwa. Polskie służby dyplomatyczne zwracają również uwagę na pospolitą przestępczość. Jej poziom na szczęście nie jest wysoki. Podobnie jak w innych krajach, trzeba mieć się na baczności podczas odwiedzania zatłoczonych miejsc. Takie miejsca upodobali sobie bowiem kieszonkowcy.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Z uwagi na ryzyko zamachu terrorystycznego, w Szwecji są stosowane dodatkowe środki bezpieczeństwa. Polegają one m.in. na częstszej obecności policji w miejscach imprez masowych, blisko atrakcji turystycznych oraz na dworcach.

W kontekście ogólnych informacji prawnych, trzeba poruszyć temat ubezpieczenia turystycznego. Polskie służby dyplomatyczne (podobnie jak NFZ) zdecydowanie zalecają zakup takiej polisy osobom podróżującym do Szwecji. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana bezpłatnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, niestety nie będzie wystarczającym zabezpieczeniem podczas wyjazdu do Królestwa Szwecji. Karta EKUZ nie zapewnia bowiem polskiemu turyście gwarancji bezpłatności wszystkich usług medycznych w ramach szwedzkiego systemu publicznej służby zdrowia. Polak okazujący kartę EKUZ będzie traktowany tak samo jak Szwed ubezpieczony w ramach publicznego systemu. To oznacza między innymi konieczność poniesienia kosztów związanych z pobytem w szpitalu (40 koron szwedzkich – SEK za dzień), poradą lekarza pierwszego kontaktu lub zabiegiem w ambulatorium (100 SEK – 450 SEK) oraz poradą ambulatoryjną w szpitalu (250 SEK).

Warto również wspomnieć, że Szwecja podobnie jak inne kraje UE nie refunduje kosztów transportu chorego Polaka do ojczyzny. Takie koszty oscylujące na poziomie nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych (ze względu na konieczność wykorzystania karetki), nie zawsze są refundowane przez polski NFZ. Z uwagi na możliwość wystąpienia wszystkich wymienionych kosztów (leczenia i transportu), Polak wyjeżdzający do Szwecji powinien zakupić odpowiednią polisę turystyczną.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Szwedzki system publicznej opieki medycznej jest sprawny, ale wymaga wnoszenia sporych dopłat (m.in. za pobyt w szpitalu). Polak nieposiadający ubezpieczenia turystycznego, będzie musiał ponieść takie koszty (nawet jeśli okaże kartę EKUZ).       

Ważne informacje dla kierowców

Istotne wydają się też informacje adresowane do polskich kierowców wjeżdżających na teren Szwecji. Osoby zamierzające zwiedzać Szwecję przy użyciu własnych „czterech kółek”, mogą się dostać na terytorium tego kraju między innymi dzięki połączeniom promowym oraz długiej przeprawie nad Cieśniną Sund, która łączy Szwecję i Danię. Po oddaniu do użytku wspomnianej przeprawy liczącej aż 16 kilometrów (w 2000 r.), można najpierw zwiedzić Danię, a później wjechać do Szwecji. Warto jednak pamiętać, że przejazd mostem nad Cieśniną Sund jest płatny. Ceny za przejazd samochodem osobowym rozpoczynają się od 23 euro.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Za skorzystanie z przeprawy nad Cieśniną Sund, można wcześniej zapłacić online. W przypadku takiej formy płatności, obowiązują niższe stawki.  

Osoba podróżująca do Szwecji samochodem, może liczyć na dobrą jakość dróg oraz ich przejezdność nawet zimą. Mimo tego przed zimową wyprawą warto się zaopatrzyć w łańcuchy na koła, łopatę do odrzucania śniegu, kamizelkę odblaskową oraz trójkąt ostrzegawczy. Od 1 grudnia do 31 marca konieczne jest również posiadanie opon zimowych. Obowiązek całodobowej jazdy na światłach mijania, nie został natomiast uzależniony od pory roku. Kolejną ważną kwestią jest zagrożenie stwarzane na terenie Szwecji przez dzikie zwierzęta (m.in. łosie). Ze względu na możliwość kolizji, trzeba zachować ostrożność w pobliżu lasów. Na terenach obfitujących w dziką zwierzynę, mogą się pojawić znaki drogowe dodatkowo ograniczające prędkość. Warto je respektować, bo kary za wykroczenia drogowe w Szwecji są wysokie. Standardowe ograniczenia prędkości na szwedzkich drogach, w przypadku samochodów osobowych wyglądają następująco:

 • teren zabudowany – od 30 km/h do 70 km/h (w zależności od znaków)
 • poza terenem zabudowanym – od 70 km/h do 100 km/h (w zależności od znaków)
 • miejsca bez znaków drogowych – 70 km/h
 • autostrady – od 90 km/h do 120 km/h (w zależności od znaków)

Warto pamiętać, że w razie nałożenia niewielkiego mandatu, szwedzka policja może się domagać od cudzoziemca płatności gotówkowej. Poważne konsekwencje są związane z przekroczeniem limitu zawartości alkoholu we krwi (0,2 promila). Przy stężeniu wynoszącym 0,2 – 1,0 promila, kierowca ryzykuje karą więzienia do 6 miesięcy, utratą prawa jazdy oraz wysoką grzywną. Przekroczenie limitu 1,0 promila jest traktowane jako przestępstwo zagrożone karą więzienia do 2 lat.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W Szwecji obowiązuje identyczny limit stężenia alkoholu we krwi kierującego jak na terenie Polski (0,2 promila). Tamtejsze przepisy są restrykcyjne dla pijanych kierowców.

Dobrą wiadomością dla polskich kierowców jest to, że na terenie Szwecji nie muszą oni posiadać Zielonej Karty. Szwecja jako kraj Unii Europejskiej, w pełni akceptuje OC sprzedawane przez rodzimych ubezpieczycieli komunikacyjnych. Warto jednak zastanowić się nad zakupem ubezpieczenia auto assistance, bo koszty holowania bywają w Szwecji bardzo wysokie. Trzeba również wziąć pod uwagę ceny szwedzkiej benzyny, które są o mniej więcej 20% wyższe niż w Polsce.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Polski kierowca podróżujący do Szwecji, nie musi kupować żadnego obowiązkowego ubezpieczenia. Zalecany jest jednak zakup auto assistance z odpowiednim limitem kosztów holowania.   

Wymień, prześlij korony szwedzkie

Informacje dotyczące płatności  w Szwecji

W przypadku Szwecji, płatności nie powinny stanowić dużego problemu dla Polaka. Wspomniany kraj jest bowiem liderem pod względem nowoczesnych form rozliczeń. W Szwecji coraz trudniej jest zapłacić gotówką. Mimo tego, warto posiadać niewielką kwotę w lokalnych koronach – między innymi dlatego, że policja czasem domaga się od cudzoziemców gotówkowej płatności mandatu.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Szwecja za pewien czas może stać się „pierwszym krajem bez gotówki”. Przy pomocy banknotów i monet, obecnie jest wykonywanych mniej niż 20% tamtejszych płatności.

Warto wiedzieć, że niektóre szwedzkie sklepy oraz punkty usługowe akceptują euro. Z taką sytuacją mamy do czynienia m.in. w miejscach często odwiedzanych przez turystów albo blisko granicy z Finlandią. Ogólnie rzecz biorąc, trzeba jednak nastawić się na realizację większości transakcji w koronie szwedzkiej (oznaczanej jako „SEK” lub rzadziej jako „Kr”). Ze względu na popularność bezgotówkowych form płatności w Szwecji i ograniczoną akceptowalność euro, można wybrać między innymi następujące rozwiązanie – korzystny zakup euro w polskim kantorze internetowym i płatność za szwedzkie produkty lub usługi przy pomocy karty debetowej rozliczanej w euro. Taka opcja będzie skutkowała tylko ewentualnymi kosztami związanymi z bankowym kursem przeliczeniowym EUR/SEK. Przed wycieczką do Szwecji, można wymienić niewielką kwotę na korony szwedzkie przy pomocy stacjonarnego kantoru. Taką wymianę warto przeprowadzić w krajowym kantorze i przed wjazdem na teren Szwecji posiadać już jakąś kwotę wyrażoną w SEK.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Przed wjazdem na Szwecji, warto posiadać niewielką sumę gotówki wyrażoną w tamtejszej koronie. Euro lub złote na korony szwedzkie można łatwo wymienić w polskich kantorach stacjonarnych.      

Sprawdź, w którym serwisie wymiany walut online można najtaniej kupić euro >

Zobacz, który kantor internetowy najtaniej sprzeda Ci koronę szwedzką >

Dowiedz się więcej o ciekawej historii oraz interesującej specyfice szwedzkiej waluty >

Przekonaj się, jakie są aktualne notowania korony szwedzkiej względem innych walut >

Co warto zobaczyć w Szwecji?

Tak jak już wspomnieliśmy, Szwecja oferuje szeroką gamę atrakcji turystycznych (m.in. przyrodniczych oraz historycznych). Można przypuszczać, że większość Polaków odwiedzających ten kraj, rozpocznie swoją podróż od Sztokholmu albo innego z większych miast położonych na południu. Takie rozwiązanie jest zalecane nawet osobom, które szczególnie interesuje dzika szwedzka przyroda. W nawiązaniu do Sztokholmu, warto nadmienić, że jest to jedyne szwedzkie miasto liczące znacznie więcej niż 1 milion mieszkańców. Jego dokładna populacja w zależności od klasyfikacji wynosi ok. 950 000 osób (granice administracyjne), 1,5 miliona osób (obszar miejski) oraz 2,3 miliona osób (cała aglomeracja).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Szwecja nie jest krajem, w którym znajdziemy duże miasta. Poza Sztokholmem, największym ośrodkiem miejskim jest Göteborg (populacja ok. 550 000 osób) i Malmö (ok. 330 000 osób).

Sztokholm to miasto, w którym nowoczesność spotyka się z historią. Długotrwały brak wojen na terenie Szwecji (przez ostatnie 200 lat), przyczynił się do zachowania wielu sztokholmskich zabytków. Do najciekawszych atrakcji turystycznych w szwedzkiej stolicy, można zaliczyć między innymi:

 • Zamek Królewski w Sztokholmie – wspomniany zamek stanowi symbol szwedzkiej państwowości i jest jednym z najczęściej oglądanych sztokholmskich zabytków. Budowa tej rezydencji królewskiej trwała prawie 60 lat i zakończyła się w połowie XVIII wieku. Zamek będący oficjalną siedzibą rodziny królewskiej, został wybudowany w stylu baroku włoskiego. W czasie nieobecności monarchy, turyści mogą swobodnie zwiedzać opisywany zamek. Atrakcją są m.in. zmiany warty, parady gwardii królewskiej i eksponaty ze zbrojowni oraz królewskiego muzeum Tre Kronor. Jedną z największych muzealnych ciekawostek jest Streiff, czyli wypchany koń walecznego króla Gustawa II Adolfa (1594 r. – 1632 r.).
 • Drottningholm – ten bardzo okazały, pochodzący z XVII wieku pałac, obecnie jest nieoficjalnym miejscem zamieszkania szwedzkiej rodziny królewskiej. Warto zaznaczyć, że rezydencja Drottingholm znajduje się na przedmieściach szwedzkiej stolicy. Piękny barokowy pałac Drottingholm został w 1991 r. wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pomimo jego wykorzystania przez rodzinę królewską, Drottingholm w pewnej części jest udostępniony turystom. Goście zza granicy oprócz pałacowych wnętrz, chętnie zwiedzają okazałe ogrody na terenie Drottingholm.
 • Muzeum Vasa – wspomniane muzeum jest obecnie jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Szwecji. Muzeum Vasa otwarto na początku lat 90 – tych minionego wieku, aby wyeksponować unikalny okręt Vasa. Ten wspaniały królewski galeon, który zatonął w 1628 roku, został wydobyty z dna morskiego na początku lat 60 – tych i poddany długim pracom konserwatorskim. Dzięki temu osoby odwiedzające Muzeum Vasa, mogą teraz podziwiać piękny żaglowiec. Jest on w ponad 90% oryginalny, więc nie można mówić o żadnej replice. Przy okazji wizyty w Muzeum Vasa, warto zwiedzić również inne atrakcje na sztokholmskiej wyspie Djurgården.
 • Skansen w Sztokholmie – sztokholmski skansen to kolejny obowiązkowy punkt dla zagranicznych turystów. Opisywana atrakcja turystyczna powstała już pod koniec XIX wieku. Zgodnie z założeniami, ten skansen pokazuje życie Szwedów w dawnych czasach oraz historyczną architekturę wiejską. Na terenie skansenu oprócz prawie 150 budynków, można zobaczyć zwierzęta domowe oraz dzikie (np. niedźwiedzie oraz łosie przebywające w specjalnym zoo). Sztokholmski skansen jest również popularnym miejscem różnych imprez kulturalnych (np. corocznego festiwalu muzycznego).
 • Ratusz miejski w Sztokholmie – wspomniany ratusz wygląda na budynek znacznie starszy niż w rzeczywistości. Majestatyczna budowla będąca siedzibą władz miejskich, została oddana do użytku pięć lat po zakończeniu I wojny światowej. Stanowi ona przykład skandynawskiego stylu narodowo – romantycznego. Opisywany ratusz jest znany między innymi z ogromnej liczby cegieł zużytych na jego budowę (ok. 8 milionów) oraz wysokiej wieży liczącej ponad 100 metrów. Warto również wspomnieć, że w sztokholmskim ratuszu odbywa się coroczny bankiet na część laureatów Nagrody Nobla.
 • Kościół św. Mikołaja w Sztokholmie – ten pochodzący z początku XIV wieku kościół, stanowi jeden z symboli narodowych Szwecji. W sztokholmskim kościele św. Mikołaja odbywają się między innymi ceremonie religijne z udziałem członków rodziny królewskiej. Po licznych przebudowach, średniowieczny kościół zyskał późnobarokową fasadę. W jego bogato zdobionym wnętrzu, znajdziemy jednak liczne średniowieczne elementy architektoniczne. Godna uwagi jest także dzwonnica z potężnymi dzwonami dobudowana do kościoła w połowie XVIII wieku i znana piętnastowieczna rzeźba „Święty Jerzy ze smokiem” autorstwa mistrza Bernta Notke.
 • Zabudowa w Gamla stan – nazwa „Gamla stan” określa sztokholmską starówkę, która jest jednym z najlepiej zachowanych w Europie przykładów średniowiecznej i późniejszej zabudowy miejskiej. Na terenie Gamla stan zobaczymy wiele wcześniej nieopisywanych zabytków oraz innych ciekawych miejsc. Do tej grupy trzeba zaliczyć między innymi Rynek w Sztokholmie otoczony kolorowymi kamienicami, Budynek Akademii Szwedzkiej i okazały Kościół niemiecki w Sztokholmie z bardzo wysoką wieżą. Bardzo ważnym punktem Gamla Stan jest również opisywany wcześniej Zamek Królewski w Sztokholmie oraz Kościół św. Mikołaja w Sztokholmie.

Wymień, prześlij korony szwedzkie

Ceny w Sztokholmie

Szwedzka stolica ma sporo do zaoferowania nie tylko miłośnikom historii oraz starej architektury. W tym mieście można znaleźć również wiele barów, pubów, klubów i ciekawych restauracji. Osoby korzystające z oferty takich miejsc, powinny jednak wziąć pod uwagę różnice cenowe. Trudno ukryć, że Sztokholm jest relatywnie „drogim” miastem dla Polaków. Według danych serwisu Numbeo.com, przeciętny poziom sztokholmskich cen o 82% przekracza analogiczny wynik obliczony dla Warszawy. Porównywalna różnica dotycząca cen samych posiłków w restauracjach oraz żywności to odpowiednio 113% i 105% (na korzyść Warszawy).

Wysoki poziom szwedzkich cen może być odczuwalny również przy okazji kupowania różnych biletów wstępu. Na szczęście dość często przewidziano spore ulgi dotyczące między innymi dzieci. W nawiązaniu do dzieci warto wspomnieć, że najmłodszych zwiedzających mogą zainteresować takie sztokholmskie atrakcje jak Aquaria Vattenmuseum prezentujące różne zwierzęta morskie, park rozrywki Gröna Lund na wyspie Djurgården, muzeum techniki Tekniska museet oraz muzeum Junibacken poświęcone postaciom ze szwedzkiej literatury dziecięcej.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Sztokholm jest znacznie „droższym” miastem niż polskie metropolie. Różnica cen różnych dóbr i usług na niekorzyść szwedzkiej stolicy może wynosić nawet 100% albo jeszcze więcej.

  

Wydaje się oczywiste, że kraj tak duży jak Szwecja, musi posiadać wiele ciekawych atrakcji turystycznych poza swoją stolicą. W ramach naszego przewodnika oczywiście trudno wymienić wszystkie „nie – sztokholmskie” atrakcje turystyczne. Właśnie dlatego ograniczyliśmy się do wskazania kilku wybranych miejsc, które powinien zobaczyć polski turysta. Do tej grupy można zaliczyć:

 • Universeum w Göteborgu – podczas zwiedzania Göteborga, czyli drugiego największego szwedzkiego miasta, warto zajrzeć do tamtejszego Universeum. Wspomniane centrum nauki powstało dzięki dużym nakładom finansowym i dzięki temu gwarantuje dobrą rozrywkę nie tylko dla dzieci. W Universeum można zobaczyć między innymi zwierzęta z lasów deszczowych, jadowite gady oraz rozmaite ekspozycje poświęcone kosmosowi i nowoczesnym technologiom. W pobliżu Universeum znajduje się między innymi wielki park rozrywki Liseberg oraz Muzeum Kultury Światowej. To kolejne ciekawe atrakcje Göteborga.
 • Zamek w Malmö – wspomniany zamek to tylko jedna z licznych atrakcji, jakie zobaczymy w trzecim największym mieście Szwecji. Co ciekawe, ta potężna warownia pochodząca z początku XVI wieku, została wybudowana przez duńskiego, a nie szwedzkiego króla. W opisywanym zamku obecnie mieści się największe muzeum na terenie południowej Szwecji. Oprócz zamku, na terenie Malmö warto zobaczyć m.in. gotycki Kościół św. Piotra oraz awangardowy budynek Turning Torso.
 • Höga kusten – wysokie wybrzeże Szwecji to wyjątkowe miejsce wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ten nadmorski teren cechuje się między innymi ciekawym ukształtowaniem oraz obecnością wysokich klifów. Obszar Höga kusten stanowi bardzo dobry cel dla osób, które chciałyby bliżej poznać specyfikę szwedzkiego wybrzeża. Na opisywanym terenie znajduje się między innymi duża liczba szlaków turystycznych.
 • Park Narodowy Abisko – ten park narodowy został utworzony jako jeden z pierwszych w Szwecji. Znajduje się on na terenie Laponii, blisko wsi Abisko – jednej z najdalej położonych na północ szwedzkich miejscowości. W parku narodowym Abisko można nie tylko zobaczyć krajobraz szwedzkiej północy i doświadczyć tamtejszego ostrego klimatu. Abisko położone 200 kilometrów na północ od koła podbiegunowego jest również jednym z miejsc na terenie Szwecji, w których istnieje możliwość łatwego zobaczenia zorzy polarnej. Warto wiedzieć, że okolice miejscowości Abisko oraz miejscowego parku narodowego są cenione przez narciarzy.  
 • Kolmården Wildlife Park – pod tą ciekawą nazwą kryje się największe ZOO w całej Skandynawii. Na jego terenie zobaczymy bardzo różne zwierzęta – począwszy od lam, poprzez niedźwiedzie, antylopy, słonie i żubry, po żyrafy i lwy afrykańskie. Częścią ZOO jest również akwarium oraz terrarium z egzotycznymi zwierzętami.

Powyższa lista oczywiście nie wyczerpuje tematu atrakcji turystycznych w Szwecji. Poza znanymi miejscami, wiele osób chce zobaczyć między innymi dzikie ostępy szwedzkich lasów. Przed taką wycieczką w rzadko zaludnione tereny Szwecji, trzeba się jednak odpowiednio przygotować i wziąć pod uwagę możliwość spotkania z dzikimi zwierzętami. Kolejną kwestią są restrykcyjne przepisy związane z ochroną szwedzkiej przyrody.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Osoby samodzielnie zwiedzające Szwecję, powinny pamiętać o restrykcyjnym podejściu do ochrony tamtejszej przyrody. Łamanie przepisów związane np. rozpalaniem ognisk i zachowaniem czystości lasu, kończy się przykrymi konsekwencjami.  

                                                                     

Czego warto spróbować w Szwecji?

Szwedzi już od dekad są dumni ze swojej kuchni, która cieszy się dobrą opinią na świecie (m.in. ze względu na walory zdrowotne). Właśnie dlatego podczas pobytu w Szwecji koniecznie trzeba spróbować kilku tamtejszych potraw, deserów oraz przekąsek. Na takiej liście szwedzkich kulinarnych bestsellerów znajduje się:

 • tradycyjna bułeczka cynamonowa Kanelbulle
 • marynowany łosoś (Gravad lax)
 • danie w postaci klopsików Köttbullar o wielkości orzecha włoskiego podawanych z ziemniakami oraz dżemem borówkowym
 • zapiekanka z ziemniaków, cebuli, małych rybek oraz śmietany, przyprawiona białym pieprzem (zwana Pokusą Janssona – Janssons frestelse)
 • tradycyjne szwedzkie wino grzane Glögg (często spożywane w okresie Świąt Bożego Narodzenia)
 • ziarnisty sernik szwedzki Ostkaka
 • danie mięsne Pölsa składające się miedzy innymi z wątróbki, cebuli, jęczmienia oraz mięsa i serca (wołowego lub wieprzowego)
 • danie Pyttipanna z drobno pokrojonych kawałków ziemniaków, cebuli i mięsa oraz jajka sadzonego i buraków ćwikłowych
 • smażone mięso z renifera znane pod szwedzką nazwą Renskav
 • tradycyjna zupa rybna ze Skagen
 • bułka kardamonowa Semla z masą marcepanową i bitą śmietaną

Niektóre osoby przebywające w Szwecji, próbują jeszcze jednego tamtejszego przysmaku. Mowa o sfermentowanym śledziu Surströmming. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że dla nieprzyzwyczajonych osób ten osobliwy przysmak może się wydać obrzydliwy i spowodować silne mdłości (ze względu na zapach).

Wymień, prześlij korony szwedzkie

ZWRÓĆ UWAGĘ: Szwedzka kuchnia jest znana z bardzo wielu różnych sposobów przyrządzenia popularnego śledzia. Na szwedzkim stole znajdziemy nawet tzw. „śledzia na słodko”.

  

Co warto przywieźć ze Szwecji?

Szwecja podobnie jak wszystkie inne kraje, może się pochwalić produktami chętnie kupowanymi przez gości zza granicy. W przypadku produktów spożywczych, dużym zainteresowaniem zagranicznych turystów cieszą się następujące przysmaki:

 • tradycyjna kiełbasa szwedzka Falukorv
 • czekolady Marabou oraz inne słodycze tej firmy
 • pierniczki Annas pepparkakor
 • pieczywo Polarbröd
 • pasta kawiorowa Kalles Kaviar
 • wszelkie przetwory z maliny moroszki
 • konserwy z mięsa renifera
 • słodycze z lukrecją

W temacie trwałych pamiątek, polscy turyści również mają bardzo duży wybór. Wystarczy tylko wspomnieć o wszelkich drobiazgach inspirowanych wikingami lub postaciami z bajki Muminki. Osoby preferujące pamiątkową klasykę, powinny się zainteresować konikami z Dalarna (Dalahäst), które stały się międzynarodowym symbolem Szwecji. Te figurki zwykle są wykonane z sosnowego drewna i malowane na czerwono. Istnieją jednak ich różne warianty (np. ze szkła lub ceramiki).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Ciekawe szwedzkie pamiątki (w cenach znacznie niższych niż sklepowe), można znaleźć w sklepach z używanymi przedmiotami oraz na pchlich targach (Loppis).  

Wakacje w Szwecji – podsumowanie

Podróż do Szwecji na pewno może być ciekawym wariantem nie tylko dla osób szczególnie zainteresowanych skandynawską kulturą albo przyrodą. Szwecja jest krajem przyjaznym dla turystów, który oprócz wielu atrakcji posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną (m.in. sieć punktów informacyjnych). Polacy wyjeżdzający do Szwecji, nie muszą się obawiać kłopotów z komunikacją. Szwedzki jest wprawdzie trudny do opanowania (nawet w zakresie podstawowym), ale na terenie Szwecji bez problemu porozumiemy się w języku angielskim. Szwecja to jeden z krajów Europy, w którym znajomość języka Szekspira jest najlepsza. Pod tym względem Szwecja przypomina wcześniej opisywaną przez nas Finlandię.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Polak podróżujący po Szwecji, bez problemu porozumie się z tamtejszą policją lub osobami pracującymi w punkcie informacji turystycznej (pod warunkiem, że sam zna język angielski).

Wymień, prześlij korony szwedzkie